HANA Microelectronics Group. : Content Management
พ.ศ. 2521

ก่อตั้งบริษัทฯ เมื่อปี พ.ศ. 2521 ในนาม บริษัท มิเนอร์วา เทรดิ้ง จำกัด โดยใช้บ้านไม้ตั้งอยู่ใจกลางกรุงเทพฯ เป็นที่ตั้งสำนักงาน มีพนักงานจำนวน 30 คน ดำเนินธุรกิจประกอบ LED (Light Emitting Diode) ที่ใช้เป็นส่วนประกอบภายในของนาฬิกาอิเล็คทรอนิกส์ ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท มิเนอร์วา อิเล็คโทรนิคส์ จำกัด และต่อมาเป็นบริษัท ฮานา อินดัสตรีส จำกัด

พ.ศ. 2522

นำเทคโนโลยี LCD (Liquid Crystal Display) ใช้แทนที่ LED เพื่อผลิตส่วนประกอบภายในของนาฬิกาอิเล็คทรอนิกส์

พ.ศ. 2525

ตั้งโรงงานที่ถนนนางลิ้นจี่ เริ่มทำการผลิตแผงวงจรอิเล็คทรอนิกส์ (E-module) ผนวกกับกลไกนาฬิกาพัฒนาเป็นระบบ Quartz เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดนาฬิกาในประเทศสวิตเซอร์แลนด์

พ.ศ. 2526

ทำการประกอบเครื่องนาฬิกา Quartz เพื่อส่งออกในตลาดประเทศฮ่องกง

พ.ศ. 2527

ก่อตั้งบริษัทย่อย ในนาม บริษัท ฮานา เซมิคอนดักเตอร์ (กรุงเทพ) จำกัด เพื่อลงทุนในการผลิตชิ้นส่วนอิเล็คทรอนิคส์ IC (Integrated Circuits) ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง

พ.ศ. 2529

ย้ายสายการผลิตแผงวงจรอิเล็คทรอนิกส์ และการผลิตนาฬิกา จากโรงงานนางลิ้นจี่ไปยังโรงงานเขตหลักสี่

พ.ศ. 2531

เปลี่ยนชื่อเป็นบริษัทฮานา ไมโคร อิเล็คโทรนิคส จำกัดย้ายสายการผลิตขดลวดไฟฟ้าและขดลวดไฟฟ้าใช้สำหรับนาฬิกาอิเล็คทรอนิกส์จากโรงงานเขตหลักสี่ ไปยังโรงงานเขตสุทธิสารเริ่มสายการผลิตแผงวงจรไฟฟ้า PCBA ที่โรงงานเขตหลักสี่

พ.ศ. 2532

ก่อตั้งบริษัท ฮานา เทรดิ้ง จำกัด ดำเนินธุรกิจนำเข้านาฬิกาสำเร็จรูปจากประเทศฮ่องกง

พ.ศ. 2534

ย้ายหน่วยการผลิต IC (Integrated Circuits) จากถนนนางลิ้นจี่ มาที่โรงงานเขตหลักสี่


พ.ศ. 2535

ย้ายสำนักงานใหญ่ของบริษัทจากสีลมมาที่หลักสี่ เพื่อรองรับการขยายธุรกิจด้านการทดสอบ (Test Function)


พ.ศ. 2536

ย้ายสายงานการผลิตผลิตภัณฑ์ PCBA, COB และ Coil Winding ไปยังโรงงานแห่งใหม่ที่ลำพูน ซึ่งตั้งอยู่ในเขตส่งออกนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ เพื่อรองรับการขยายตัวของกลุ่มฮานา


จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และจดทะเบียนแปรสภาพจากบริษัทจำกัด เป็นบริษัทมหาชนจำกัด


พ.ศ. 2539

ก่อตั้งบริษัทย่อย ในนามบริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จำกัด (เซี่ยงไฮ้) ที่ประเทศจีน


พ.ศ. 2540

โรงงานฮานา เซมิคอนดักเตอร์ที่กรุงเทพฯ ประสพอัคคีภัยก่อให้เกิดความเสียหายของทรัพย์สินคิดเป็นมูลค่าประมาณ 300 ล้านบาท


ย้ายสายการผลิต IC (Integrated Circuits) จากโรงงานเขตหลักสี่ ไปที่โรงงานที่นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเนื่องจากความเสียหายจากเพลิงไหม้

พ.ศ. 2541

กลุ่มฮานาทำการซื้อสินทรัพย์คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 จาก Olin Interconnect Technologies ซึ่งเป็นหน่วยงานของ บริษัท Olin Corporation Ltd. ประเทศสหรัฐอเมริกา ทำธุรกิจผลิตวัตถุดิบจำพวกโลหะใช้ในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ โดยได้จัดตั้งบริษัทขึ้นใหม่ ใช้ชื่อว่า บริษัท แอดแวนซ์ อินเตอร์คอนเนค เทคโนโลยี จำกัด (AIT)


พ.ศ. 2542

ก่อตั้งบริษัทย่อย ในนามบริษัท ฮานา เซมิคอนดักเตอร์ (อยุธยา) จำกัด ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


พ.ศ. 2544

จดทะเบียนยกเลิกบริษัทฮานา คอยล์ จำกัด


พ.ศ. 2548

ก่อตั้งบริษัทย่อย ในนามบริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส (เจียซิง) จำกัด ที่ประเทศจีน ตั้งอยู่ในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจในสามเหลี่ยมปากแม่น้ำแยงซี อยู่ทางตอนใต้ ห่างจากเซี่ยงไฮ้ประมาณ 100 กิโลเมตร ผลิตผลิตภัณฑ์หลักประเภทเซมิคอนดักเตอร์ และผลิตภัณฑ์ประเภทแผงวงจรอิเล็คทรอนิกส์ (Printed Circuit Board Assembly)


พ.ศ. 2550

ขยายพื้นที่การผลิตที่โรงงานลำพูน โดยมีค่าใช้จ่าย 300 ล้านบาท ในการสร้างอาคารแห่งใหม่ขนาดพื้นที่ 10,000 ตารางเมตร ซึ่งช่วยเพิ่มพื้นที่ส่วนการผลิตกว่าร้อยละ 60


ขายบริษัท แอดแวนซ์ อินเตอร์คอนเนค เทคโนโลยี่ จำกัด (AIT) ให้กับบริษัทยูนิเซม

พ.ศ. 2551

จดทะเบียนยกเลิกบริษัทฮานา เทรดิ้ง จำกัด


ก่อสร้างอาคาร 3,000 ตารางเมตร โดยใช้งบก่อสร้าง 100 ล้านบาท ที่โรงงานอยุธยาเพื่อเพิ่มกำลังผลิต

พ.ศ. 2552

จดทะเบียนยกเลิกบริษัทฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จำกัด (เซี่ยงไฮ้)


พ.ศ. 2554

บริษัทฮานา เซมิคอนดักเตอร์ (อยุธยา) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 100 มีโรงงานตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ประสพกับอุทกภัยช่วงต้นเดือนตุลาคม ปี 2554 ซึ่งเป็นผลมาจากอุทกภัยครั้งใหญ่ในประเทศไทย ส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินและสูญเสียรายได้จากธุรกิจหยุดชะงักอย่างมีนัยสำคัญ


พ.ศ. 2556

ก่อสร้างโรงงานแห่งใหม่ ตั้งอยู่ที่สาขาสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ จังหวัดลำพูน มูลค่าการก่อสร้างไม่รวมที่ดิน ประมาณ 800 ล้านบาทก่อตั้งบริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส (กัมพูชา) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 100 โดยก่อสร้างอาคารโรงงานที่นิคมอุตสาหกรรมเกาะกง จังหวัดเกาะกง ประเทศกัมพูชา มูลค่าการก่อสร้างไม่รวมที่ดิน ประมาณ 9 ล้านเหรียญสหรัฐ


พ.ศ. 2557

บริษัทฯ จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงที่อยู่ของสำนักงานใหญ่ จากเดิมที่อยู่เลขที่ 10/4 หมู่ 3 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร เนื่องจากหมดสัญญาเช่า เปลี่ยนเป็นเลขที่ 65/98 ซอยวิภาวดี-รังสิต 64 แยก 2 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร โดยที่อยู่ใหม่นี้ตั้งอยู่บนที่ดินที่เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯบริษัทฮานา เซมิคอนดักเตอร์ (อยุธยา) จำกัด ได้รับเงินงวดสุดท้ายจากบริษัทประกันภัยในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนความเสียหายจากอุทกภัยในปี 2554 รวมจำนวนค่าสินไหมทดแทนที่บริษัทประกันภัยจ่ายคือค่าความเสียหายของทรัพย์สิน จำนวน 1,042 ล้านบาท ค่าความเสียหายของสินค้าคงเหลือจำนวน 199 ล้านบาท และค่าความเสียหายจากธุรกิจหยุดชะงักจำนวน 1,750 ล้านบาท


พ.ศ. 2558

บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จำกัด (มหาชน) สาขาสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ จังหวัดลำพูนได้เริ่มเปิดดำเนินการผลิตในเดือนมกราคม หน่วยการผลิตแห่งนี้เป็นโรงงานผลิตแห่งที่สองของฮานา ในจังหวัดลำพูน และเน้นการผลิตในผลิตภัณฑ์ประเภทเซมิคอนดักเตอร์ และผลิตภัณฑ์ประเภทแผงวงจรอิเล็คทรอนิกส์ (Printed Circuit Board Assembly)บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส (กัมพูชา) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดเกาะกง ได้เริ่มเปิดดำเนินการในเดือนกันยายน โดยดำเนินการผลิตและประกอบอุปกรณ์ RFID สำหรับอ่านข้อมูล และการประกอบควอตซ์คริสตัล (quartz crystals)


พ.ศ. 2559

บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จำกัด (มหาชน) สาขาสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ จังหวัดลำพูน ได้ดำเนินการซื้อที่ดินข้างเคียงจำนวน 24 ไร่ มูลค่า 72.3 ล้านบาท เพื่อขยายธุรกิจในอนาคต


พ.ศ. 2560

บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จำกัด (มหาชน) สาขาสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ จังหวัดลำพูน มีโครงการที่จะขยายพื้นที่ การผลิตชั้น 2 ที่จะเพิ่มพื้นที่การผลิตเป็นสองเท่าในการเตรียมรองรับการขยายธุรกิจใหม่ ซึ่งจะแล้วเสร็จในไตรมาส 4/2561

บริษัท ฮานา เซมิคอนดักเตอร์ (อยุธยา) จำกัด ได้ดำเนินการสร้างอาคาร 3 ชั้นสำหรับคลังสินค้า เพื่อรองรับการขยายกำลังการผลิตในไตรมาส 1/2561


พ.ศ. 2561

บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จำกัด (มหาชน) สาขาสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ จังหวัดลำพูนได้ขยายพื้นที่ อาคารโรงงานชั้น 2 เพิ่มพื้นที่การผลิตอีกกว่า 6,000 ตารางเมตร

บริษัท ฮานา ไมโครดิสเพลย์ เทคโนโลยี อิงค์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ได้ดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อบริษัท เป็น บริษัท ฮานา เทคโนโลยี อิงค์ จำกัด เพื่อภาพลักษณ์ให้ชัดเจนและเปิดโอกาสทางธุรกิจให้กว้างขึ้น


พ.ศ. 2562

ในระหว่างปี บริษัท ฮานา เทคโนโลยีกรุ๊ป จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ และบริษัท ฮานา เทคโนโลยี อินเวสท์เมนท์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ฮานา เทคโนโลยีกรุ๊ป จำกัด ได้จดทะเบียนเลิกกิจการ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ไม่มีกำไรขาดทุนจากการลงทุนในบริษัทย่อยดังกล่าว

ในระหว่างปี บริษัท ฮานา เซมิคอนดักเตอร์ โฮลดิ้ง จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้จดทะเบียนเลิกกิจการ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ไม่มีกำไรขาดทุนจากการลงทุนในบริษัทย่อยดังกล่าว

ในเดือนมิถุนายน 2562 บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยในต่างประเทศได้ลงทุนเพิ่มในหุ้นสามัญจำนวน 5,910,000 หุ้น ของบริษัท พาวเวอร์ มาสเตอร์ เซมิคอนดักเตอร์ จำกัด เป็นจำนวนเงิน 2.5 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา หรือเทียบเท่า 76.86 ล้านบาท ในเดือนกันยายน 2562 ได้ลงทุนเพิ่มในหุ้นสามัญจำนวน 5,922,600 หุ้น เป็นจำนวนเงิน 2.5 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา หรือเทียบเท่า 76.48 ล้านบาท และในเดือนธันวาคม 2562 ได้ลงทุนเพิ่มในหุ้นสามัญจำนวน 5,781,500 หุ้น เป็นจำนวนเงิน 2.5 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา หรือเทียบเท่า 75.39 ล้านบาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทย่อยดังกล่าวมีเงินลงทุนในหุ้นสามัญจำนวน 24,158,257 หุ้น ของบริษัท พาวเวอร์มาสเตอร์ เซมิคอนดักเตอร์ จำกัด เป็นจำนวนเงิน 10.49 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา หรือเทียบเท่า 326.30 ล้านบาท ซึ่งถือเป็นการลงทุนร้อยละ 100 ของทุนที่ออกจำหน่ายและชำระแล้วของบริษัทดังกล่าว


พ.ศ. 2563

ในเดือนมิถุนายน 2563 บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยในต่างประเทศได้ลงทุนเพิ่มในหุ้นสามัญจำนวน 14,526,840 หุ้นของบริษัท พาวเวอร์ มาสเตอร์ เซมิคอนดักเตอร์ จำกัด เป็นจำนวนเงิน 6 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา หรือเทียบเท่า 191.07 ล้านบาท ในเดือนตุลาคม 2563 บริษัทย่อยดังกล่าวได้ลงทุนเพิ่มในหุ้นสามัญจำนวน 6,783,900 หุ้น ของบริษัท พาวเวอร์ มาสเตอร์ เซมิคอนดักเตอร์ จำกัด เป็นจำนวนเงิน 3 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา หรือเทียบเท่า 93.58 ล้านบาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทย่อยดังกล่าวมีเงินลงทุนในหุ้นสามัญจำนวน 45,468,997 หุ้นของบริษัท พาวเวอร์ มาสเตอร์ เซมิคอนดักเตอร์ จำกัด เป็นจำนวนเงิน 19.49 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา หรือเทียบเท่า 610.95 ล้านบาท ซึ่งถือเป็นการลงทุนร้อยละ 100 ของทุนที่ออกจำหน่ายและชำระแล้วของบริษัทดังกล่าว


x
This website uses cookies to provide you with a best browsing experience. By using this website you consent to our use of cookies and Privacy Policy. Accept